חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

6280 ערך מספר

entrada numero 6280

afinkarse v. refl.

נתקע, ננעץ

to be stuck in, to be jammed inדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


me se afinkó el bokado, el komer al estomago (Nehama)