חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

5970 ערך מספר

entrada numero 5970

afiansar v.

בטח ב-; הבטיח; ערב ל-, נתן אשראידיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Afiansa por tu kompaniero el karar ke alkansa tu mano (Moscona)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Yo lo afiansare, de mi mano lo bushkaras (Biblia, Const. 1873)