חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

5960 ערך מספר

entrada numero 5960

afeshugozo adj.

מטריד, מפריע, מלאה; (על אוכל:) מבחיל, מעורר בחילה/סלידה

disturbing, interruptive, tiring; nauseating/sickening (told about food)

afishugozo

6420דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


un beveraje mucho dulse es afesugozo (Nehama)