חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

5840 ערך מספר

entrada numero 5840

afermoziguar v.

ייפה, קישט, שיפר

afermozear

5810

aformozear

6890

aformoziguar

6900דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


el bienyevar aformozea, el malyevar embrutese (Nehama)ספרות תורנית Literatura relijioza


ke todos los mundos lo alavan a El i los malahim, i el sol, la luna, i las estreyas, todos alavan i aformuziguan a su nombre el grande (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

i kuantos savios grandes de umot 'ha-olam alavavan i aformoziguavan al Sh.Yit. ke krio tal djente kunplida de daat (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Yerva shavonal porke eya vinia? Para aformoziguar kon eya a la unya por ke fuera fuerte. (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para afermoziguar las karas i para los ermoyos malos ke salen en las karas i para dolor de las orejas aprovecha gordura de pato i de los gayos, la gordura aprovecha para demenesteres de las mujeres (manus. Papo, Sarajevo 1840)