חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

580 ערך מספר

entrada numero 580

abasto m.

הספק; כמות מספקת

output; sufficient amount

dar abasto

מסוגל לבצע, יש לו היכולת לבצע/לספק דרישות העבודהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Tenemos abasto de arina (Moscona)

Entendi ke no komites a tu abasto (Moscona)

faze sigaros a la mano, i dos d'eyos no le damos abasto para embrujar lo ke kita de la mano, tanto lavora presto (Nehama)