חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

5648 ערך מספר

entrada numero 5648

afeento m.

צרה, דאגה

trouble, worry, concernדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Kada dia un modo de afeento (Moscona)