חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

5410 ערך מספר

entrada numero 5410

afanar v.

עייף, הרעיב; השלה

to be tired, to sturve; to delude

afanar a uno kon palavras

להשלות מישהו במלים יפות, להשיא ליבו של מישהו בדיבורים חסרי יסוד