חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

54050 ערך מספר

entrada numero 54050

ayde!/aydes! (t.) interj.

ייאללה! קריאת זרוזדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


ayde no te­nemos tiempo (Nehama)

ayde ago­ra; ayde, así bivas tu, no te lo tomes tanto, da de pasada (Nehama)

ayde no morhuneemos, este fecho se kiere eskapado fin a la tadre (Nehama)

ayde, durmete i te va amahar la dolor (Nehama)

ayde, no des importansa a los ensultos de este bovo (Nehama)

ayde, dale lo ke demanda i fuy de pleito! (Nehama)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Ayde asi biva Katina, bozdea la una lira, pagale al bakal loke kere para ke nos kede ihtibar i dame paras para raki. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)ספרות עממית Literatura popular


Ayde, ya se vido ke la pinturia es tu kismet, págame 250 levos i hayirli ke sea. (Sipure Sefarad)