חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

54010 ערך מספר

entrada numero 54010

ayarse v. refl.

נמצאקופלאס Koplas


Tsadik uno se ayo Mordehay se nombra ke kativo el kayo en la su solombra (Purim, De-Fes, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


Se aya adientro de geinam rios i arroyos de pez i ashufre ke manan de el teom (Shevet musar, Const. 1740)

i despues de tiempo kuando vine delantre de mi senyor haham [...] le dishe a el lo ke me konto rabbi Lapidot, i se fayaron sus palavras verdaderas (Shivhe Hayim Vital, Sal. 1892)שאלות ותשובות Responsa


en un dia de akeya semana ke se fayo el dicho ribi Avraam ... ke keria pagarle un poko de dinero ke le devia (Divre Rivot, Sal. 1582)

en nombre del Dio a dias sesh de Novemro de 1599 en kaza de la mirad[ura] fayandome yo Yishay Koen dotor, por la grasia del Sh.Yit. sano i de mi djuizio linpio, enpero mal dispuesto del kuerpo (Torat Emet, Venezia 1626)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


otro eshemplo muy ermozo i patetiko se aya en la respuesta ke dio a Eli el varon ke se avia eskapado de la batalia (La eskalera, Const. 1888)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula tres piedras son mesugalot eyas: la tresera se faya en el nido de las grajas. Si la enkolgaran a eya en la garganta de la mujer ke esta pariendo kon fortaleza parira luego, i tanbien aprovecha para enprenyar (manus. Papo, Sarajevo 1840)