חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

51610 ערך מספר

entrada numero 51610

avel (ebr.) m.

אָבֵל; אבלות, שבעת ימי אבל

el avel (ebr.)

בית אבלספרות תורנית Literatura relijioza


siendo ke su padre Yaakov estava avel por el, (Meam Loez Bereshit)

a tanto ke afilu el avel, ke no tiene odren de meldar ninguna lision (Meam Loez Bereshit)

El ke anda por konsolar a los avelim ke eyos estan kon mofina i ansia i les avla konsuelos (Menorat 'Hamaor, 1762)ספרות עממית Literatura popular


a vezes traiva i algún guevo i dezayuno de los ke le davan en los aveles, kumplimientos i otros. (Sipure Sefarad)