חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

50090 ערך מספר

entrada numero 50090

atuendo m.

כלי, כלי מטבח; מי שמהססים להטיל עליו אחריות; סיר לילה

atuendos

(ישן:) הכנות לקראת הופעה עצמית מרשימה

atkuendo

48620דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


el atuendo es negro! (Nehama)

pedrer tiempo en atuendos (Nehama)

basta tantos atuendos (Nehama)קופלאס Koplas


Tambien mando abevrar kon atuendos finos no merese de yerrar ni ke manke vino (Purim, De-Fes, sig. 18)

Kanavetas i salatas, todos en atuendos de platas; pichones, poyos i patas ke no deshen de komer. (Mandjares de Purim, sig. 18)

ma yo so yerme i guzano, polvo de la tierra, un atuendo yeno de verguensa (Keter Malhut, Mahzor Saloniki 1876)ספרות תורנית Literatura relijioza


De esta manera se lavan las manos para komer: toman el djarro (o otro atkuendo) de la mano derecha a la siedra (El gid, Istanbul 1967)

Todo modo de atkuendo (alet) ke son menesterozos a lavoros defendidos en shabat son tambien defendidos de tokarlos en shabat, por exempio: martio, tijera, metro, stilo, lampa mezmo ke no esta asendida, letras de komercho, bonos, chekes, paras ... (El gid, Istanbul 1967)

las matsot deven ser echas kon aguas ke se incheron doche oras antes i ke estuvieron repozando en atkuendos tapados (El gid, Istanbul 1967)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Atuendos de palo i atuendos de kuero i atuendos de gueso i atuendos de vidro sus espandidos limpios i sus resivimientos enkonados (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

I todo akeyo sovre ke kayere algo de eyos kuando son muertos, sera enkonado; sea algun atuendo de lenyo, o vestido, o kuero, o sako, kualkier atuendo kon ke se aze ovra, sera metido en agua, i kedara enkonado asta la tarde; i ansi sera alimpiado. (Biblia, Const. 1873)

I todo bevraje ke es de bever en kualkier atuendo sera enkonado. (Biblia, Const. 1873)

Toro i kavrito de dia de las perdonansas sus degoyaduras en tsafon i resivimiento de sus sangres kon atuendos de servimiento en tsafon (Mishna: Tefilat kol Pe 1874)

i echaron los atuendos ke avia en la nave a la mar para alivianarla de eyos (Biblia, Const. 1873)

solamente la plata i el oro i los atuendos de alambre i de fierro metieron en la kaza de A'. (Biblia, Const. 1873)

i el kovertero ke estara sovre eya i todos los atuendos de la tienda i la meza i sus atuendos i la almenara .. i el aguamanil i su asiento (Biblia, Const. 1873)

i sinko atuendos en sus manos el sesto i el koz en mano una i el brasero en mano una i kuchara i kuvierta en mano una ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I las oyas, i las paletas, i las despaviladeras, i los kucharones, i todos los atuendos de alambre, kon ke servian, tomaron. (Biblia, Const. 1873)

I anduvieron detras de eyos asta el Yarden; i ek, todo el kamino estava yeno de vestidos i atuendos ke los Arameos avian echado en su prisa.(Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Los deshi kon resto de mis atuendos, ansi es la regla kuando se le enrezia el ojo a la persona. (Asolado en la izla, 1881)

Agora topi en eya tres navajas de arrapar, dodje kuchios kon sus kilifes, atuendos de kaza muncho, pirones de plata, i kucharas de oro, (Asolado en la izla, 1881)

ya se konosia la fuersa del bafo produizido por el kayentamiento de la agua en el atuendo de chay i ke alevanta el tapon (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)ספרות עממית Literatura popular


tenia su butika en el sentro de Bitpazar, ke siempre estava embutida de vistimienta, kalsado, atuendos de kuzina, mezas, siyas, asta mobilias (Sipure Sefarad)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para saver si la mujer esta prenyada de ijo o ija si metera de su leche en un atuendo de agua si se fondera la leche es zahar i si no es nekeva gam el zahar aflaka la mujer en demaziado (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para saver ken es el ladron: ke tome pedasos de kelaf kasher i ke eskriva sovre kada uno nombre de los sospechados i ke tome un atuendo de barro yeno de agua i ke eche los eskritos entre eya i ke diga el salmo de ''a-shamayim mesaperim'' 3 vezes i viene en los teilim 19 i el nombre de el ladron abashara abasho del agua i el resto kedaran enriva de el agua (manus. Papo, Sarajevo 1840)

melezina para sarna: ke tome 3 dr' de djivá i lo blanko de 3 guevos ke lo aga en un atuendo de barro i ke lo meskle i ke tome un pedaso de panyo de lana i ke unte de esto (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para avrir las almoranas: ke tome sevoya blanka i ke la ase a eya bien en el huego, despues ke la pize kon manteka i safran i ke la amase en un atuendo de plomo i ke aga komo un madjun i ke se unte en las almoranas se, le avriran luego (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para kortar la sed ke le den a bever kon atuendo de plomo o de estanyo (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para pulgas: ke tome sangre de kavron i ke meta en medio de kaza en un atuendo i todas eyas se apanyan ayi (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula: el ke kere ke non se le agree el vino ke meta en la boka de la bota un atuendo de barro nuevo yeno de agua (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para fayar grasia si tomaras kulevro muerto i enterralo a el enel muladar en la ashpa ke es en la tsoa 8 dias i despues lo metera en un atuendo yeno de urina 4 dias i despues lo ataras a el de su garganta kon un filo i lo meteras a el en un manadero de aguas dia uno i kon esto non le kede de el mas ke filos i tomaras dos filos i los sekaras en sol despues meteras ditos filos en el tanyer en lira tanbur i tanyeras kon eyos i toda la djente kuando sentiran akeya boz korreran detras de ti i alsaras grasia en sus ojos (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para ke no se le bozee el vino: ke meta en la boka de la bota un atuendo de barro muevo yeno de agua (manus. Papo, Sarajevo 1840)

para saver de ken es el devedamiento de el prenyes: ke urine kada uno en un tefsin i ke mete en dos atuendos en un lugar asta 3 dias u el atuendo ke avra guzanos de akel es el devedamiento (manus. Papo, Sarajevo 1840)