חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

49900 ערך מספר

entrada numero 49900

atrivir v.

העז

atriviar

49870קופלאס Koplas


Ni tal me atrivo de venir al rey porke es kuentra su ley, ten muncha pasensia tomare lesensia (Purim, De-Fes, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


i dito rey de Yerushalayim siendo era savio i entendido no se atrivo por pelear kon los givonim, el kon su fonsado (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


kada padre de famiya ya se puede atrivir a mandar sus kriaturas ayi sin espanto ke se atrazavan en lugar de adelantarsen (El Djugeton, 1922)ספרות עממית Literatura popular


Muncho grito, muncho chapaleo de arrogarle i nada no gano porke se atrevia en su huersa i huersa de sus ijos. (Hidot de Izopeto)