חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

4940 ערך מספר

entrada numero 4940

adufle m.

תוף, מצילתיים

drum, cymbalsתנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i sera viguela i alaod adufle i kantavlena i vino de sus beveres (Biblia, Const. 1743)

i andavan ayi todos los varones [?] eyos i sus mujeres i sus famiyas i sus ijos i se alegravan ayi kon adufles i kantavlenas. (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)

tambien el rey i todos sus mayorales salieron kon adufles i kon kantavlinas (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)