חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

48590 ערך מספר

entrada numero 48590

atirar v.

משך, משך את הלב, פיתה

atirar la atensión

משך את תשומת הלבספרות תורנית Literatura relijioza


El puevlo de Yisrael kere azer atirar las piadades del Dio santo ke poze su providensia sovre el (Meam Loez Kantar de los kantares, Const. 1899)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Esto no manko kizas de ati­rarnos las saetas (fleches) de prestidjiozos eskritores i defensores enkarnesidos del sefardismo, (La boz de Turkiye, 1948)

Na, ven, mira a este ombre de kuando ke lo dezeo atirar a mi red. (Luz de Israel, 1985)

Es dias ke el esta aki, ma asta agora nunka no lo tengo visto i no me tiene atirado la atansion. (Luz de Israel, 1985)

I supieron azer atirar la atansion de los puevlos del mundo asta enfasiarse i Bevin yimah shemo ve zihro, (La Boz de Yerushalayim, 1954)

Exempios semejantes no son raros en nuestra kolonia i esto no lo dezimos por mostrar nuestra retorika ma para atirar la atansion de el puevlo sovre el fato ke mientres ke sefaradim estan ambrientos en New York (La Boz del Puevlo, 1918)

Otra razon fue probablamente, de atirar a los lektores ke estudiaron en Evropa o en eskolas evropeas en Turkia, i ke estavan uzados a meldar tekstos en letras latinas i no ebreas. (Aki Yerushalayim, 2019)

Sus ermozos ojos pretos , su kuero blanko komo el alkanfor, la traian ainda mas grasia i la azian atirar la admirasion de todos (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)ספרות עממית Literatura popular


No, le respondio el viejo, el bu'ho simboliza la saviduria i si lo kiti, es para atirar la atension de los pasantes, porke lo ke vendo yo es meoyo - buenos konsejos, konsejos buenos para la vida. (Sipure Sefarad)