חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

4660 ערך מספר

entrada numero 4660

adormeserse v. refl.

הקהה; נרדםדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


me se adormesieron el pie i la mano (Nehama)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Apañan en verano, hijo entendido, adormeciense en la segada hijo malo. (Biblia de Ferrara, 1553)

ma Yona avia desendido a los rinkones de la nave i yazio i se adormesio (Biblia, Const. 1873)