חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

46240 ערך מספר

entrada numero 46240

aspro (gr.) m.

פרוטה, מטבע שנהג במזרח (''לבן''); נדבה

el aspro para el dia malo

חסכון עבור ימי מצוקהקופלאס Koplas


Aspros dad kon las dos manos a proves guestros ermanos i a turkos i krisianos aunke no mos pueden ver. (Mandjares de Purim, sig. 18)

En esto muncho atenta: a guestra kaza bien kotenta, los aspros dalde sin kuenta, ke ansí es el dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

I en esto muncho enyado: aspros gasta kon punyado; el Dio los da demaziado i vos keda a dever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

I tanbién yo esto kero: kada uno a su barkero i al shastre i barbero le de aspros i a bever. (Mandjares de Purim, sig. 18)

reada les travo de oyir estos biervos / la dezventura ke les hue al patri de eyos / aspros i dineros no le aprovecho / kon su mano lo echo/ no le izo hayre / se le hue el aire (manus. Teza, 1820)ספרות תורנית Literatura relijioza


fue el esklavo i merko de akeyos aspros una vara para harvar a su senyor, si ay kantidad para las penas ke merese el esklavo el malo el este (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)

ke esto asemeja a un rey ke le dio a su esklavo aspros para ke merke mantenimiento i ke se mantenga (Meshivat Nefesh II, Const. 1754)שאלות ותשובות Responsa


od dishe ke le den ala mujer de su ketuba sinko mil aspro' de ropa i tres mil aspros en aspros (Divre Rivot, Sal. 1582)

ke kuando yo le demandava algun aspro me lo dava i tengo enojo ke por mi kavza lo mataron la senyoria de Raguza (Torat Emet, Venezia 1626)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


le dezia: va merkame un aspro de vedrura – topava en su lugar bultos de oro (P. R. Eliezer, 1876)