חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

45330 ערך מספר

entrada numero 45330

asofrir v.

תָּמַךְ, סָעַד, סָמַךְ

asufrir v.

46640ספרות תורנית Literatura relijioza


enpero no asofrash sovre eyos para kortar din por este livro (Meshivat nefesh I , Const. 1743)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Asufridme kon tortas de uvas esforsadme kon mansanas porke esto enferma de amor (Biblia, Const. 1873)

Sus manos tendio en el fuzo i sus palmas asufrieron rueka (Tefilat kol Pe, 1891)

le espandia el segundo a el primero dos las manos i se las dava al koen gadol i asofria sovre eyas i las esparzia ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Despues ke avli mi orasion al Dio baruh 'hu el kual fue mi avrigo i mi arrimo, i lo asufri a mi korason kon un pedaso de pan, me asenti por meter idea por mis menesteres (Asolado en la izla, 1881)