חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

44630 ערך מספר

entrada numero 44630

asistir v.

נָכַח; סייע, עבד בשיתוף עםקופלאס Koplas


tenemos el dover de felisitarlos / asistir a sus melodias i enkorajarlos (manus. Vitali Varon, Const. 1948)שאלות ותשובות Responsa


toda la azienda ke tengo ... la desho para Rahel ija de Sim'on por su servitud ke me asistio, para ke le sierva por su kazamiento davka sin ke ninguno le pueda demandar nada (Mihtam le-David, Sal. 1772)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Margerita asistia a todas las primas reprezentasiones de los teatros. (La dam o kamelia)

A estas muy emosionantes seremonias asistaron munchos parientes i amigos de los defondos. (La boz de oriente, 1931)

Ansi dunke es por ke yo asista a esta fiesta ke izites trayer esta djoya? (Rolando i Eleonora, 1953)

Es ke es tanto terrivle el asistir a una fiesta ke vo a dar en mi palasio? (Rolando i Eleonora, 1953)

Madre, respondio Bianka, yo no vo a asistir a esta fiesta.. . (Rolando i Eleonora, 1953)

Por kontentar mizmo mi kuriozidad, el me kombido a asistir a la operasion de la apegadura de la kavesa del matado (El muerto ke esta bivo, 1912)

Los kombidados ke asistieron ayi eran los permanentes mushtiris de su meane, (Otniel Hodja, 2002)

el la topava muy espesika haragana i neglijava muncho los echos de kaza por asistir a la banketa de djugar (El Djugeton 1917)

malgrado todas las observasiones, todas las injunksiones mizmo del doktor Poli el malato kijo asistir a la sinyatura de kontrato del kazamiento (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

los dos notarios asestidos de dos empiegados repozavan en un chiko salon sovre una meza onde se djugava antes el bridj (La sinyatura del kontrato, Yerushalayim 1907)

muchidumbre de puevlo se apresurava a asistir al kortedjio funebre (El prove doktor, Const. 1904)

yo asistia al mas grasiozo espektakolo ke los ojos de un ombre pueden demandar ver (Anna Maria, Yerushalayim 1905)

asistia mezmo kon una boz tan dulse i manyetizante (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)

kualo era lo ke asistiya a ambezar i saver enterval de una noche (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)