חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

44590 ערך מספר

entrada numero 44590

asistensia f.

סיוע, תמיכה, סעד, עזרה; מענק; ציבור נוכחים; נוכחות, מפגש

onorada asistensia!

קהל נכבד!קופלאס Koplas


zelo grande i muncha kerensia / manifesta toda la asistensia (manus. Vitali Varon, Const. 1948)

devuado grupo delos senyores maftirim / ke entuziasma la asistensia kon los shirim (manus. Vitali Varon, Const. 1948)ספרות תורנית Literatura relijioza


paso a la tribuna de la grande keila i izo un sermon ke enkanto a toda la asistensia (El gid, Istanbul 1967)

reverendos rabinos i muy onoravle asistensia, antes de kloturar nuestra fiesta, me es un grande plazer de tomar la palavra en esta santa tribuna (manus. Vitali Varon, Const. 1948)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


I vian defilar komo en un filmo en los ojos de la asistensia komo de todo el puevlo djudio onde ke more, (La boz de Turkiye, 1948)

Se okupan del dezvelopamiento de la kultura ebraika, administran las institusiones ke tienen un objeto de asistensia (La boz de oriente, 1931)

Partikolarmente kuando ay mujeres en la azará, aziendo chatladear de riir ala asistensia komo si estuvieron en un konsierto (El Djugeton 1917)

Despues de un intermedio muzikal del joven Otello Roditi i madmuazel Hayim, una komedia ke izo reir a tarakas toda la asistensia fue djugada por los mizmos aktores, los kualos se yevaron el mas grande sukseso en sus djugo. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

Despues ke kada uno tomo su lugar, el prezidente del Talmud Tora, Senior Elias Katalan, en unas kuantas avlas bien sentidas rengrasio la asistensia por el apresuramiento ke eya metio para prokurarse los bilietos ke fueron, se puede dezir, revatados komo el pan. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

La asistensia entuziazmada izo repetar el baile. (La Boz de Turkiye, Istanbul 1948)

kreada soto el patronaje moral dela asistensia al travajo (La Epoka, Sal. 1900)