חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

43930 ערך מספר

entrada numero 43930

así adv.

כך, ככהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


fazme este plazer/esta favor, asi tengas bueno/asi el Dio te de/asi el Dio te akontente (Nehama)

asi no te muera/asi bivas muchos anios/asi el Dio te kite a salvasion/asi te vea kazado (Nehama)

asi biva yo/asi el Dio me kite de apreto/asi me bivan los fijos (Nehama)

asi-bátupadre (asi biva tu padre) (Nehama)

asi-batumadre (asi biva tu madre) (Nehama)

asi-balfijo (asi biva el fizo) (Nehama)

asi-basinyó (asi biva tu sinyor padre) (Nehama)קופלאס Koplas


Ke asi lo e fayado en la mi estreyeria.'' (Poema de Yosef)

El rey ke asi vido izole pregunta (Koplas de Purim, 1545)

De prisa se partio el gran sinklavo, le Disho: desnudadvos, reina, ke asi mando el rey, ke vengas sin manto. Desnudose la reina, le izo kreser el Dio detras un ravo, por ke no deshava guardar shabbat a las Judias, no. (sova semahot, Livorno 1782)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


saviendo pertinentemente ke ko­metemos ayi un delito de ''leseladino, si puedemos eksprimirnos asi. (La boz de Turkiye, 1948)

Ayde asi biva Katina, bozdea la una lira, pagale al bakal loke kere para ke nos kede ihtibar i dame paras para raki. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)