חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

4270 ערך מספר

entrada numero 4270

admirasión f.

הערצה

admiration

tener en admirasión f.

להעריץרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Este dekreto provoko por sus dispozisiones favoravles a nuestros korelijionarios la admirasion del judaismo Italiano (La boz de oriente, 1931)

Era una mujer. A su vista Ektor no tuvo mas la fuersa de fuir i se kedo ayi komo enklavado de admirasion, (Banyos de sangre, 1912)

Una vez ke tu me ovligas, te dire ke kuando yo paso por 1a kaye, la djente, kon una admirasion ensultante, dizen entre eyos : Na la korte zana Emperia... (Rolando i Eleonora, 1953)

entusiasmadas de admirasion i esmovidas de agradesimiento, las populasiones del imperio otomao tienen dunkuey muncha razon deselebrar este anyo kon mas grande briyo el dichozo aniversario del nasimiento de sus bien amado soverano i de rogar kon fervor al todo potente de konservar longo tiempo sus dias presiozos (El Tiempo, Const. 1896)

Sus ermozos ojos pretos , su kuero blanko komo el alkanfor, la traian ainda mas grasia i la azian atirar la admirasion de todos (La Ermoza Alis, Tel Aviv 1954)