חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

42690 ערך מספר

entrada numero 42690

asenderse (port.) v. refl.

נדלק, התלקח; התלהב, קיבל השראה

asenderse de la kayentura

עלה חום הגוף, קיבל חום

ya se asendió todo/se asendió la plasa

כל המחירים עלוספרות עממית Literatura popular


Esta montanya d'enfrente s'asiende i va kemando, (Kalendario de kantigas)