חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

42580 ערך מספר

entrada numero 42580

asemejante adj.

דומה, זההספרות תורנית Literatura relijioza


ke afilu el tsibur kuando estan en algun saar, komo ke tienen demenester luvias i asemejante de esto uzan por ir a bet 'ha-kevarot por despertar a los muertos por ke demanden piadades por los bivos (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)

ay de eyas ke su ovligo es en la boka komo meldar kriat shema i tefila i travajar en la Ley i tanyer shofar enel yovel i asemejante de estas mitsvot (Meshivat nefesh I , Const. 1743)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


avia tres kuatro modos de kunduchos: la masapikada ermoza de ver, asemejantes a perlas blondas, (La mujer sefardí de Bosna, 1931)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula si le entro algun baal hay en la oreja ke se meta algo dulse komo asukare o leche i si es ke esta ainda bivo el baal hay ke lo maten kon kozas saladas komo dezir urina o kon kozas amargaskomo dezir fyel i komo asemejante (manus. Papo, Sarajevo 1840)