חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

42570 ערך מספר

entrada numero 42570

asemejansa f.

דמיון, קירבה, אנלוגיהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


ándjel/guerko en asemejansa de ombre (Nehama)

maestro de maderos tendio linia asenyalalo kon la almagra azelo kon las aplanaderas i kon el kompas lo asenyala i azelo komo asemejansa de varon (Biblia, Const. 1743)קופלאס Koplas


amanyaneo i madrugo por andar por la manyana / i dos sus mosos de varones de la falsedad / dia el tresero ayegaron a los peshkerimientos / i vido asemejansa de onra i loor i ermozura / parose i paro mientes por seer untado (Puertas de veluntad, Mahzor Rosh a-Shana, Sal. 1876)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Se alevanto enpies Adam arishon i era su forma muy aformuziguada en asemejansa de su kriador (P. R. Eliezer,1876)

maestro de maderos tendio linia asenyalalo kon la almagra azelo kon las aplanaderas i kon el kompas lo asenyala i azelo komo asemejansa de varon (Biblia, Const. 1743)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


i el era de una asemejansa ke azia veramente enkantar (La dam o kamelia)

Esto fue un kolpo para el viejo, siendo ayi se arrestava la asemejansa kon su ija. (La dam o kamelia)

sigun deskrivimos su traje el kual tiene asemejansa kon el de la hanuma turka, por esteso i la kaza no hue mucho mas diferente de la morada de nuestro konsivdadino musulmano! (La mujer sefardí de Bosna, 1931)

tiene esto mucha asemejansa kon la pasta del italiano. (La mujer sefardí de Bosna, 1931)ספרות עממית Literatura popular


le disho el rav al mansevo: dame la mano, i lo kito ahuera, i le kito el vestido bueno ke tenia i le metio al suyo roto i le troko su asemejansa i le disho: vate a kaza en buena ora (manus. Papo, Sarajevo 1840)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para ke non podeste aynará en el ninyo: ke le metan serka de el piedrikas blankas ke se fayan en el kurkevan del gayo ke son piedrikas asemejansa de pedrisko (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula para saver la kriatura ke nasio si sera haham o sinsero estimado i komo asemejansa, si nasio en 5 o en 7 del mez sera amado a las kriasiones i si nasio al 15 del mez se murira a la manseves i si nasio al 25 del mez sera riko i haham gadol i si hue nasido en 28 o en 29 o en 30 del mez sera riko i sus palavras seran oyidas (manus. Papo, Sarajevo 1840)