חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

4140 ערך מספר

entrada numero 4140

adjusto m.

הסכם; תוספת, השלמה

agreement; addition, supplement

por adjusto

בנוסף על כך, חוץ מזה, לא זו בלבד אלאדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Mas vale mal adjusto ke buen pleito (Moscona)