חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

4130 ערך מספר

entrada numero 4130

adjustar v.

הוסיף, השלים, הגדיל; סידר; השלים פרטים כדי לעשות את הסיפור אמיןדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Me se azen demenester otros diez mil levos para adjustar el kontado (Moscona)

Para adjustar el shabat se kere una bolsa sin dip (Moscona)

Yo vo adjustar ke... (Moscona)ספרות תורנית Literatura relijioza


si pudiera adjustar los mil era mi alegria kumplida. (Meam Loez Bereshit)

I en fin de 72 dias adjustaron de kopiar todos los 24 livros de la Ley. (Meam Loez Bereshit)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Adjustaremos ke Margerita avia retornado de su viaje mas ermoza de lo ke era, (La dam o kamelia)

demas, adjustaron ke es el kapo de una red de kontrabandistos de drogas entontesederas (Luz de Israel, 1989)

Dos anyos pasimos sin una nuve en nuestro kazamiento i la nasensia de nuestro ijiko mos adjusto ainda mas alegria. (Luz de Israel, 1985)

Viniendo a los pansioneres, los ke resiven la pensia de Kupat Apensia, le kortaran el dasio mezo esta Kupa del mez venidero, en adjustandole i la paga del Bituah Leumi, todo endjuntos. (Luz de Israel, 1985)

La levanto, la abasho, travo una vena, adjusto otra, apreto una de una parte, aflosho otra mas ayi i, aviendo bien, bien examinado, el disho: Pronto! Kuzid! (El muerto ke esta bivo, 1912)

'Sin mesklarlos kon agua'', adjusto otro, aludiendo a lo ke uzavan dezir los eskarnesidors, ke ham Bohor, echa agua kita vino. (Otniel Hodja, 2002)

El adjusto: Entonses, tu tambien vienes del sielo! De ke planeta sos tu? (El Princhipiko, 2010)

de una talia alta i yena, la mujer del akuzado era blanka komo la nieve, una figura redonda, sejas bien guarnidas, unos ojos grandes, boka chika i una kaveyadura bien longa i preta adjustavan su ermozura (El prove doktor, Const. 1904)

Si adjustamos a esto la eksterminasion de la komunidad djudia de Saloniko, ultimo sentro de publikasion en letras ebreas, vemos komo se kumplio el proseso irreversible de latinizasion de la eskritura del ladino. (Aki Yerushalayim, 2019)ספרות עממית Literatura popular


Komo tio amistozo ke era, le merkava dulsuras, lo ambezava a kortar tasmas, ke bata kon la mushta las kusturas de las charas, ke las kite del kalup, ke adjuste los pares, ke se ambeze tambien i a vender. (Sipure Sefarad)