חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

41230 ערך מספר

entrada numero 41230

arvid/arvit/arví (ebr.) m.

ערבית, תפילת ערבית, מעריב

dezir minha i arvit (ebr.)

להיות אדוק בדתספרות עממית Literatura popular


Yo pasi la vuestra puerta oras de Arvit (Kalendario de kantigas)

Disho el Rav: No te vas a minhá ... a arvit?... Le respondió el karnesero: Mi padre no me ambezó nada! No me vo nunka al kal! (Kuentos, 1986)