חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

4120 ערך מספר

entrada numero 4120

adjustamiento m.

הוספה, תוספת, השלמה, צירוף; התאמה

adding, addition, supplement, attachment, combination; adjustment, to match