חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

40970 ערך מספר

entrada numero 40970

artíkolo m.

מאמר; פריט; סחורה; סעיף; פרט; (בדקדוק:) תווית

artikolo de un kontrato

סעיף בחוזה

artikolo yerlí

תוצרת מקומית, תוצרת הארץ

basho artikolo

רשע, אדם שפלדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


vender todo modo de artikolo de komanya/de teshidos (Nehama)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


este artikolo no aze ninguna distinksion entre israelitas del pais, i los de suditansa estranjera (La boz de oriente, 1931)

El dokumento en kuestion se kompone de serka setenta artikolos de los kuales el primo dize tekstualmente : (La boz de oriente, 1931)

Ma el publiko kedo enkantado al ver ke numerozos artikolos de komania sus presios pujaron asta 40%. (Luz de Israel, 1985)

Las pujitas espesialas de 60-80 por sien eran para siertos artikolos de subsidia, komo la leche, azeite, guevos, karne entezada i gayinas. (Luz de Israel, 1985)

La duana aki es ''ad valorem'' por kada artikolo diferente porsiento. (La Amerika 1910)

relevamos [...] el siguente artikolo tokante el pagamiento de los kupones ke deve seguro ser meldado kon grande interes de todos los posesores de fondos bankieres i kapitalistas (La Epoka, Sal. 1875)

munchos de muestros abonados se keshan, i non sin un poko de razon, ke empiegamos en muestros artikolos palavras de linguas ajenas ke eyos non entienden (La Epoka, Sal. 1875)

por razones ke no puedo espiegar, el Asir de ayer kontiene un artikolo de los mas violentes kontra mi persona (La Epoka, Sal. 1900)

en el anyo 1931 empeso a publikar, al lado de los artikolos eskritos kon letras ebreas, una rubrika eskrita kon letras latinas - a la vista para djuntarse a la reforma de Ataturk, en Turkia, de remplasar las letras arabas kon letras latinas. (Aki Yerushalayim, 2019)

todo el ken kere dar ditos artikolos deve aderesarse en este propio dia asta la ora ocho prechiza al dare shuna del ser askier (El Tiempo. Const. 1874)ספרות עממית Literatura popular


Zanaachis de toda bransha propozavan sapatos i galechas; yulares i kaishes, kuedras; oyas i tinajas; artikolos de teneke asta kapandjas para ratones, mashas i strevdis. (Sipure Sefarad)

El chorbadji le ambezava los nombres de los artikolos, los presios i fin kuanto ke abashe si el mushteri se ampesa a tratar. (Sipure Sefarad)