חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

39900 ערך מספר

entrada numero 39900

arrodeado adj.

מוקף

estar arrodeado d'espinos

להיות מוקף בדורשי רעתו

estar arrodeado de kulevros

להיות מוקף באנשי רשעדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


estar arrodeado de flores/arrodeado de amigos/de enemigos/de perros/de espiones (Nehama)ספרות תורנית Literatura relijioza


Lo entran a el en lugar de arroyos de aguas arrodeado de modos de rozas I murtas (Shevet musar, Const. 1740)

era un lugar muy grande, kinientos pikos sovre kinientos pikos, i todo este lugar estava arrodeado de muraya, i debasho era vazio echo komo unos kiemeres sovre kiemeres (Meshivat nefesh I , Const. 1743)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


'Ham Bohor'', also su boz enduna Mushon el Peshkador, de un kanton eskuresido ande estava asentado, arrodeado de vazos i redomas vazias (Otniel Hodja, 2002)

Los esfuenyos briyantes i ermozos al ayudo ke se le va dar a kada soldado judio en tornando arrodeado de jerbes de viktoria a la patria, no fueron realizados verso la majorita de los demobilizados. (La Boz de Yerushalayim, 1954)