חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

3830 ערך מספר

entrada numero 3830

adjente m.

סוכן, מיופה כח

agent, accredited, given power of attoneyרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Al momento onde Gul Bahar, media dezmayada se debatia entre las manos de uno de los ajentes de Galip ke devia konduizarla a la karrosa serrada, eya sintio subitamente una boz fuerte gritar en grego: Bandidos ke estash aziendo? (Gul Bahar, Tel Aviv 1953)

Fred uzava a embiar trupas a la Amerika. En una turne ke avia salido Charlie, lo vido un ajente renomado Mc.Sant, i telegrafo a su kompanyia de engajarlo. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

Fred uzava a embiar trupas a la Amerika. En una turne ke avia salido Charlie, lo vido un ajente renomado Mc.Sant, i telegrafo a su kompanyia de engajarlo. (La boz de Yerushalayim, Yerush. 1953-4)

nuevos adjentes de kambio le empesavan a azer konkerensia, i su echo se empesava a destruir, a grado ke del dia ke su mujer paria la tresera kriatura, en la kaza de sin. David no avia ni agua kaente. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Sin. David era un adjente de kambio en la borsa de Galata i se mantenia muy anchamente. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)

Ansi miles de ombres van pasando I kedandose mirando, miles de djentes de asko, de esgrime, o de peadad ven eyos pasar sovre la figura de estos pasantes I nada no fuye del ojo de los adjentes asta ke a la fin eyos meten la mano sovre el malazedor (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

Ay kazos en los kualos los adjentes sekretos, despues de munchas oras, I mizmo de munchos dias de espionaje, se kedan subito en blanko I kon las manos vazias kuando les paresio key a avian metido la mano sovre el matador (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

Konvensidos de esto ke el matador va pasar delantre del lugar donde el matado esta ekspuesto, los adjentes sekretos de la polisia se meten dunke en ovra (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)ספרות עממית Literatura popular


Entre tiempos el fato ke el amigo de Rotschild avía merkado tantas aksiones izo su efeto sovre los adjentes de la Bursa, i el presio de akeyas aksiones suvió a las estreas. (Kuentos, 1986)

Los adjentes de Bursa, viéndolo al lado de Rotschild, i kreyendo ke era i el un grande finansero, le fueron propozando aksiones. (Kuentos, 1986)