חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

3810 ערך מספר

entrada numero 3810

adjenimol! (t.) interj.

לעזאזל!

damn it! to hell with it!

Adjenimol (t.) de akí!

הסתלק לך! לך לעזאזל!דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Adjenimol! No kero ni saver! (Moscona)