חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

38060 ערך מספר

entrada numero 38060

arresivir v.

קיבל, קיבל פני, השיג

arresivir a la kriatura

לְיַלֵּד, לתת ליִלּוֹד את הטיפולים הראשונים

arresivir una parida

לְיַלֵּד

arresevir djente

לקבל אורחים

arresevir ropas

לקבל אספקת סחורה

arresevir

37910דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


arresevir keshas/arresevir ensultos (Nehama)ספרות תורנית Literatura relijioza


Segunda, la echa de el berit mila; tresera, el arresivir los musafires; (Lel Shimurim, 1819)

I kuantas bendisiones arresive la kriatura en akel dia, i endemas el moel ke le dize en la beraha ''El pekenyo lo engrandeska el Dio b''h (Lel Shimurim, 1819)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


la alegria del espion era sin mezura i se aguzava los dientes de antes pensando a la paga ke teneria de arresivir (La ermoza Rahel, Tel Aviv 1951)ספרות עממית Literatura popular


Su padre deske la vido arresevir ya la salio: (Blanka Flor)

por esto vini delantre de el, ke todo lo ke me va a dezir, murir o bivir, propio si me echas a los leones, arresivo yo sovre mi. (Kuentos de Yerushalayim, 1923)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula para la kriatura ke non sea zanay: luego kuando nase ke lo arresiva a el en vestido nuevo i si arresive a zahar en vestido de nekeva sera zanay, i si la buelta sera zona (manus. Papo, Sarajevo 1840)