חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

3800 ערך מספר

entrada numero 3800

adjenda f.

מחברת; תוכן; סדר יום; לוח זמנים

notebook; content, substance; agenda; time table