חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

36160 ערך מספר

entrada numero 36160

arregalar v.

פינק, הנעים, גרם הנאה, ליטף; גילה חיבה לבן משפחה; נתן מתנהדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


arregalar un vestido (Nehama)ספרות תורנית Literatura relijioza


lo aregalava muncho para ke alsara su ojo a verla. (Meam Loez Bereshit)

siendo vimos ke ninguna mujer mos manda a yamar la ora de su parto por esto izimos este indjenio para ke salga la fama por la sivdad ke tenemos kargo de arregalar a las paridas (Meam Loez Shemot I)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


En los primeros dias, la kaentor de las 10 liras estava aziendo a Katina kudiar por el rizin nasido komo si fuera su propia kriatura, kreendo ke sin. David iva venir de vez en kuanto onde eya i la iva arregalar. (La famoza kantadera, Tel Aviv 1950)ספרות עממית Literatura popular


agora el, si kere eskapar de aki, ke no goste nada, i kuando le dize mi marido ke kale ke lo arregale, mire ke no tome nada (El moel eskarso, Manus. Yerushalayim 1920)