חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

3590 ערך מספר

entrada numero 3590

adió! interj.

הו אלהים!

o god! o my lord!

Adio Santo i Piadozo!

אלהים הרחמן והרחום!

Adió Santo!

אלהים! ריבונו של עולם!

Adió Sinyor del Mundo!

הו רבונו של עולם!