חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

33820 ערך מספר

entrada numero 33820

arka f.

תיבה, ארון (הברית)

el arka del firmamiento

ארון הברית

la arka de Noah

תיבת נוח; כינוי לערב רב של בריות

la arka de la Aliansa

ארון הבריתדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


la arka de Noah (Nehama)קופלאס Koplas


metio la mano en la arka - se sano de su maka. (Koplas de Par'o, 1901)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Alsad el arka del firmamiento i pasad delante del puevlo (Biblia, Const. 1873)

alsad el arka del firmamiento i siete saserdotes yeven siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka de A' (Biblia, Const. 1873)

i los armados ivan delante de los saserdotes ke tanyian las trompetas, i el apanyamiento iva detras del arka (Biblia, Const. 1873)

i siete saserdotes yevaran siete trompetas de kuernos de karneros delante del arka (Biblia, Const. 1873)

I tomo i metio el Testimonio en el arka, i pozo las varas sovre el arka, i metio el kuvertero sovre el arka por ensima. ( Biblia, Const. 1873)