חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

33070 ערך מספר

entrada numero 33070

arder/ardir cf. adrer

adrer /adrir v.

4860קופלאס Koplas


El ijo ke de 90 anyos eya lo pario, el kuchio lo degoyo i el fuego lo ardio; (Puertas de veluntad)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i kitava las brazas de una vanda i de otra, i tanbien las brazas ke eran ardiendo enmedio de la ara ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para atar varon de toda mujer ke enel mundo: toma un tizon apartado de huego i ke lo amate en la urina de akel ombre i ke diga al modo: komo yo amato este tizon en la urina de fulano, ansi se amate su huersa i zera de fulano ijo de fulana ke non puedra tokar a mujer ninguna ke enel mundo todo tienpo ke este tizon esta amatado; i ke lo guarde akel tizon, i kuando ya envelunta para asoltarlo ke ensienda akel tizon en la lunbre komo al prisipio ke estava ardiendo i ke diga: al modo ke torno este tizon para arder komo su huersa la prima, ansi ke torne su huersa de fulano ijo de fulana para azer komo su veluntad i komo su gusto kon las mujeres kon kada mujer ke envelunta i luego sera asoltado (manus. Papo, Sarajevo 1840)