חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31840 ערך מספר

entrada numero 31840

aprovado adj.

מוכח, מאושר; מנוסה, בדוק, שנוסה; מוסכם

visto y aprovado

שריר וברירקופלאס Koplas


Y sera provada la palavra de Yosef. (Poema de Yosef)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


i ya es provado de munchos anyos kuanto un djornal semejante ayuda al amejoramiento de una nasion (La Epoka, Sal. 1875)