חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31800 ערך מספר

entrada numero 31800

apropiar v.

תאם, התאים, סיגל; הכין בכוונה; החליטדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


este regalo lo apropyimos para la novia: (Nehama)

apropiar un diskorso para una sirkonstansia triste (Nehama)ספרות תורנית Literatura relijioza


estontes son ovligados Israel de aparejar i apropiar sesh sivdades ke se yamaron are miklat ke su ladino es sivdades de kojidura (Meam Loez Yeoshua II, Izmir 1870)ספרות עממית Literatura popular


Yako le enkomendava kavé, lo alavava por su maestría i le apropiava una komisiona mas jeneroza (Sipure Sefarad)