חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31770 ערך מספר

entrada numero 31770

apropiado adj.

מתאים, הולם; מיועד

ser apropiado

התאים, הלםדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


aparejar un komer apropiado para uno: (Nehama)

poltrona apro­piada para el prezidente: (Nehama)

para kada difikultad kale em­plear los mezos apropiados (Nehama)קופלאס Koplas


Nombre de Tu apropiado, antes de todo fayado, Tova, no esta kayado (Donme, sig 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


dos andjeles ke ay apropiados para esto ponen sus manos sovre su kavesa (Meam Loez Bereshit)

Esta puerta es apropiada para los temerozos del Dio i los djustos vernan en el. (Meam Loez Bereshit)

un lugar apropiado ke en el estan todas las almas ke deven vinir en este mundo, (Meam Loez Bereshit)

ke los goyim azen toda la uma un dia apropiado de yorti (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)

poza la masa en una mezika i ayi la va adelgazando, en pasando ensima tavlikas redondas ke son apropiadas para adelgazar la masa (El gid, Istanbul 1967)

ke enkomendo el Sh.Yit. de fraguar bet a-mikdash ke es una kaza santa i apropiada para ayegar korbanot (Meshivat nefesh I , Const. 1743)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


yo puedria tambien aparejarme un sukseso literario fasil si yo prezentava este plano en la forma de un romanso irresponsavle, apropiado para lektores ke kieren divertirsen (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)ספרות עממית Literatura popular


El komando del rey se reincho i después de tiempo kada uno de los pashas se asento a governar en el vilaet ke le fue apropiado. (Sipure Sefarad)