חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

3170 ערך מספר

entrada numero 3170

adelantarse v. refl.

התקדם; קידם פני הרעה, מנע

adelantarse a un konkorente

להקדים את המתחרה, לשמוט את השטיח מתחת רגליודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Se adelanto de antes kon antes (Moscona)

tenia entision de yamarlo a komer, ma se adelanto i es el ke me envito (Nehama)ספרות תורנית Literatura relijioza


kulevra, alakran, perro kudus i toda koza ke ay perikolo, el ke se adelanta para matarlos es alavado (El gid, Istanbul 1967)שאלות ותשובות Responsa


en el otro dia se adelanto el Hayim Aruh adelantre de la karavana, luego torno otro kieredji [...] kon el kavayo ensangrentado (Bet David, Sal. 1740)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Por lo ke los komandantes se adelantaron en Yisrael, por lo ke fue veluntario el puevlo , bendizid a A'. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


kada padre de famiya ya se puede atrivir a mandar sus kriaturas ayi sin espanto ke se atrazavan en lugar de adelantarsen (El Djugeton, 1922)

i estuvieron eskriviendo en las gazetas, i bushkaron de kitar bilbul en la nasion, por ke no keren ke nuestra nasion se adelante. (El Djugeton, Const. 1908)