חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

31140 ערך מספר

entrada numero 31140

apresurar v.

זרז, האיץ, החיש, דחק

apresar/se v.

30960קופלאס Koplas


Luego apresure i are tu dicho anke eres maldicho (Purim, De-Fes, sig. 18)

Aman luego apresuro i ansi lo izo kon korason eskuro en lugar de rizo (Purim, De-Fes, sig. 18)ספרות תורנית Literatura relijioza


I entre todos los 248 miembros de la presona el ken apresura a pekar es la boka, (Meam Loez Bereshit)

I esto es loke profetiza Yeshaaya: Yo, H', en su ora la apresurare, (M''L Kantar de los Kantares,1899)

esto mamash en la azeite de la vida del ben adam, si kijo bushkar grandeza se va apresurando para eskaparse la azeite suya (manus. Minhat Ani, Yerushalayim 1880)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


i luenga de tartamudos apresurara por avlar klarezas (Biblia, Const. 1743)

i el sol se paro en medio de los sielos i no apresuro a ponerse kaje un dia entero (Biblia, Const. 1873)

i fue komo el rey de Ay vido esto, los varones de la sivdad se apresuraron i madrugaron i salieron al enkuentro de Israel a la pelea .. al tiempo senyalado (Biblia, Const. 1873)

non te apresures en tu espirito por ensanyarte, porke sanya en seno de lokos poza (Biblia, Viena 1841)

i apersuro i desvaino la espada ke tenia debasho de sus vestidos i se la puzo en la garganta de Yosef (Sefer 'ha-yashar, manus. sig. 17)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


El dio orden por ke los travajos de la otra nave fueran mas apresurados i ke lavoraran para kitar el Mahmud del fondo de las aguas onde se avia asentado. (Leonidas el nadador, 1911)

para darse aires de karidavle i djeneroza , una dama ke komandava un kastio ayi serka se avia apresurado de fraguar las barkas de los insendiados (Anna Maria, Yerushalayim 1905)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Segula para ken ke lo murdio perro loko ke apresure i ke tome azeite de oliva klara i sal i ke se meta sovre la ferida en la mordidura enmientres ke esta kayente el mal (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula si komio el ombre kualker tosigo i para mordidura de perro i de kulevro i alakran i para mordidura de sierpes: ke apresure i ke tome soá de gayo i ke la keme i ke la aga seniza i ke se lo beva kon vino blanko (manus. Papo, Sarajevo 1840)

Segula disheron los antiguos en tienpo ke vee el ombre aydukes o aborresedores detras de el ke apresure luego i ke tome polvo de el lugar ke esta ayi i ke diga sovre el el salmo de 7 ke es ''shigayon le-David'' asta el kavo i despues ke diga sea veluntad delantre de ti A' nuestro Dio i Dio de muestros padres Dio alto ke aboltes mis aborresedores delantre de mi … (manus. Papo, Sarajevo 1840)