חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

29990 ערך מספר

entrada numero 29990

aplikar v.

יישם, הוציא לפועל; הצמיד; השתמש; הבחין; הקפידספרות תורנית Literatura relijioza


siempre keria ke los dinim se apliken kon toda homra (El gid, Istanbul 1967)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


El deskonosido no apliko ke le avia kayido una karta (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

antes ke apliken algo, yo ya vo estar leshos i al abrigo de todo sospecho (La linda Anjela, Tel Aviv 1953)

solo para el sentimiento umano no fue aplikado ainda este progreso fabulozo (Herzl, El estado djidio, Sal. 1931)