חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

2870 ערך מספר

entrada numero 2870

achunkarse (vulg.) v. refl.

ישב בכבדות - מכוון למי שהתיישב שלא לרצון; התישב בכריעה; נהפך לנכה

to sit heavily - referes to someone who sits unwillingly; to sit crouched; to become crippled

achunkarse en kaza

נשאר בביתדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Se achuko en la kyushe (Moscona)