חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

28520 ערך מספר

entrada numero 28520

apartarse v. refl.

הבדיל עצמו, התפלג, נפרד, נבדל; התבדל; התגרשדיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


no kiere ver a ninguno, no se puede ver a si, se apartó de todos (Nehama)

apartarse a un lado (Nehama)ספרות תורנית Literatura relijioza


siendo ke de la ora ke sale del puerpo va bolando por los sielos i se aparta de este mundo. (Meam Loez Bereshit)

i saviendo ke el kavo de la presona es de apartarse de este mundo (Meam Loez Bereshit)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Porke todos sus djuisios tengo delante de mi i sus fueros no me aparti de eyos (Biblia, Const. 1873)

I eya lo izo durmir sovre sus rodiyas, i yamo a un varon, i lo izo rapar las siete vedijas de su kavesa; i empeso a afriirlo, i su fuersa se aparto de el. (Biblia, Const. 1873)

Si fuere rapado, entonses mi fuersa se apartara de mi, i me enflakesere, i sere komo todos los otros ombres. (Biblia, Const. 1873)רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Al prisipio de mis mientes fue si vo otra vez a la nave o me aparto, i mi korason me konsejo por pasar otra vez i por kitar de la nave todo lo ke alkansa mi mano (Asolado en la izla, 1881)

kuando kedo solo, Nantes, fue a mirar por la ventana. La noche estava muy aleskura, non se apartava ke las solombras pretas de los arvoles. Una ventana aklarava sovre la facha eskura del otel. (Nantes, Tel Aviv 1952)ספרות עממית Literatura popular


I kuando bushko por apartarse de eya, travo en el kon diziendo: (Sipure Noraot,1885)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


Eskrivieron los mekubalim: ay de akavidar ke non se aparten este de este betoh de yoro ke eya es kavza de sekana grande i si non le puede ser para detenerse, ke yore antes del espartimiento (manus. Papo, Sarajevo 1840)