חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

 



 

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

28420 ערך מספר

entrada numero 28420

apartado adj.

נבדל, נפרד, מופרד, מופרש, מובדל, מבודד; רחוק, מנותק; שמורבצד; נסיך, משוח



דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


apartado de la djente/del mundo (Nehama)



קופלאס Koplas


Aava ke enporta tredje es uno onestedad i ke seran komo uno no sean apartados. (Donme, sig 18)



ספרות תורנית Literatura relijioza


ma despues los aparto en dos puerpos apartados. (Meam Loez Bereshit)

bueno es si la aze la yeshiva apartada de la morada en algun kyenar de el kortijo (ve-'Hohiah Avraam, Izmir 1877)



תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


seran sovre la kavesa de Yosef, i sovre la meoyera del apartado de sus ermanos. (Biblia, Const. 1873)

seran sovre la kavesa de Yosef, i sovre la meoyera del apartado de sus ermanos. (Biblia, Const. 1873)



רומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


Kada dia eyos tenian un poko de tiempo apartado para embezarsen a meldar i eskrivir, (Pavlo i Virdjinia, 1912)

Ansi si no fueron konosidos de ninguno son kitados I enterrados en el semeterio en un lugar apartado para esto o mandados a la eskola de medikeria (Matador de kriaturas, Yerush. 1908)

en akel estado eya paresia komo perdida i apartada de este mundo (Muerta de mala muerte, Yerush. 1911)



סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


para atar varon de toda mujer ke enel mundo: toma un tizon apartado de huego i ke lo amate en la urina de akel ombre i ke diga al modo: komo yo amato este tizon en la urina de fulano, ansi se amate su huersa i zera de fulano ijo de fulana ke non puedra tokar a mujer ninguna ke enel mundo todo tienpo ke este tizon esta amatado; i ke lo guarde akel tizon, i kuando ya envelunta para asoltarlo ke ensienda akel tizon en la lunbre komo al prisipio ke estava ardiendo i ke diga: al modo ke torno este tizon para arder komo su huersa la prima, ansi ke torne su huersa de fulano ijo de fulana para azer komo su veluntad i komo su gusto kon las mujeres kon kada mujer ke envelunta i luego sera asoltado (manus. Papo, Sarajevo 1840)