חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

27340 ערך מספר

entrada numero 27340

anyadir/anyader v.

הוסיף, חיבר

anyadear/anyadeser v.

27320דיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


Sovre todas las echas del Dio no ay por anyadir (Moscona)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Temor de .A. añadira dias, y años de malos seran acortados. (Biblia de Ferrara, 1553)

Bendición de .A. ella enriquecera, y no añadirá tristeza con ella. (Biblia de Ferrara, 1553)ספרות עממית Literatura popular


I ansi era andan i engrandesien i enyadien de dia en dia, asta ke ayego a Gemara; (Sipure Noraot,1885)