חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

2650 ערך מספר

entrada numero 2650

achetado (it.) adj.

מוסכםרומנים ועיתונות Novelas i Periodizmo


yo te prezentare en la korte y tu seras achetado entre los pajes (chikos yaveres). (Banyos de sangre, 1912)

ninguna demanda de modifikasiones al prezente regolamiento no puedra ser achetada por mezo del komite si eya no es prezentada por eskrito i por la mitad i uno de los miembros de la bursa (El Tiempo. Const. 1874)