חזרה לדף הראשי של מכון מעלה אדומים                             tornar a la pajina prinsipal del Instituto

   חזרה לדף הראשי של אוצר הלשון הספניולית    tornar a la pajina prinsipal del Trezoro

 

חיפוש במילון

Bushkida -  ladino

חיפוש עברי

Bushkida -  ebreo

ניבים

Lokusiones

ס. עממית

L. popular

פתגמים

Refranes

קופלאס

Koplas

ס. תורנית

L. relijioza

תנ"ך ומדרשים

Biblia i Midrash

רומנים ועיתונות

Novelas i Periodizmo

דיגומים מילוניים

Enshemplos leksikales

קלאסיקה

Klasika

לוח הקיצורים

Abreviasions

  

 

 

הצגת הערך
Prezentasion de la entrada

 

25790 ערך מספר

entrada numero 25790

anka f.

ירך, אגן ירכיים, טורסודיגומים מילוניים Enshemplos leksikales


dormir/echarse sovre la anka dereca (Nehama)תנ"ך, משנה ומדרש Biblia, Mishna, Midrash


Kada uno tiene su espada sovre su anka a kavza del pavor en las noches (Biblia, Const. 1873)

i az para eyos panyetes de lino para kuvrir la karne de su desnudez, dezde los lombos asta las ankas seran (Biblia, Const. 1873)

las dos sus manos sovre dos sus sienes, dos sus brasos sovre dos sus ankas, los dos karkanyales sovre dos sus kuestas i su kavesa sovre dos sus rodias ([Mishnayot], Seder Maamadot, Viena 1821)

I los irio pierna sovre anka kon grande erida; i desendio i estuvo en el riskisio de la penya de Etam. (Biblia, Const. 1873)סגולות ותרופות עממיות Segulot i Melezinas populares


segula si enkolgara sovre la anka de la mujer ke esta pariendo i tiene huerte parido si le enkolgara dito kaveo de dito perro preto o de otro perro parira lugo i asigun pare ke se lo kite lugo (manus. Papo, Sarajevo 1840)